theme/images/refraka_cabezal.png
  • Kowòdinasyon:
 • Sherlyne Joseph: kowòdonatris
 • Marie Geralda Antoine: vis-kowòdonatris
 • Adeline Augustin: Sekretè jeneral
 • Merline PIERRE: Sekretè adjwent
 • Ste Hélène ALCENA : Trezoryè
 • Maritine Louis :konseye
 • Eunide JOSEPH : Konseyè

Pèsonèl

 • Marie Guyrleine JUSTIN: Direktris egzekitiv
 • Imelienne Ulysse: Administratris
 • Scherley ROSULME: Responsab pwodiksyon
 • Wesler PIERRE : Chofè/mesaje
 • Tony POLICARD: Gadyen/menaje
 • Célitane Mon-Aimé: Kizinyèz
 • Ernest ISRAEL : Gadyen veyè
 • Sony Esteus: Konsiltan/Konseye fomasyon ak pwodiksyon