theme/images/refraka_cabezal.png
16/05/2017

REFRAKA Magazine Avril 2017

REFRAKA pwodwi yon emisyon daktyalite ki dire 60 minit. Se yon emisyon ki pase chak mwa nan 27 Radyo kominotè yo nan 9 depatman sou 10 depatman andann peyi a.

 • Lis ribrik ki anndan Magazin nan:
 • Sa w di nan sa : ki se refleksyon REFRAKA fè sou sityasyon fanm yo.
 • Mo pa w : se yon espas pou oditè oditris reyaji oubyen òganizasyon Fanm yo.
 • Batman kè : se nouvèl sou tout aktyalite ki pase nan peyi a kou aletranje pandan mwa a.
 • Detant limonad : se yon misik ki pèmèt ou kadanse epi reflechi sou li.
 • Lavi pa m : gen kat pati ladann se; Vyolans,Kisa lalwa di, Envite enpi Repotaj.
 • Pou lavi ka bèl : Ki pale sou Sante Fanm

Más icon

ANONCES

28/11/2016

Espot sou vyolans sou fanm

Pou selebre jounen entenasyonal pou elimine vyolans sou Fanm ak Tifi, Rezo Fanm Radyo Kominote Ayisyen (REFRAKA) pwodwi yon seri espot ak sketch pou sansibilize dives kominote nan peyi a sou konpotman yo dwe genyen, yon mannye pou’n kapab kwape vyolans sou fanm ak tifi.

Kanpay sansibilizasyon sila a fet sou tem: “Mete men pou’n konbat vyolans sou Fanm ak Tifi: Radyo kominote yo Dako”.

Dives espot/sketch sansibilizasyon sa yo ap genyen pou difize nan 28 radyo kominote manm REFRAKA yo pandan peryod 16 jou daktivism lan, soti nan dat 25 novanm pou rive 10 desann 2016”.

Más icon

23/03/2012

Met ko veye ko

REFRAKA pwodui yon pwogram edikatif ki pote non Met ko veye Ko.
Met ko veye ko, se yon emisyon ki pase nan lekol ki nan seksyon kominal yo. Emisyon sa pemet ou konnen ko ou pi byen e ki kijan pou pwoteje l.

Más icon

16/05/2017

REFRAKA Magazine Avril 2017

REFRAKA pwodwi yon emisyon daktyalite ki dire 60 minit. Se yon emisyon ki pase chak mwa nan 27 Radyo kominotè yo nan 9 depatman sou 10 depatman andann peyi a.

 • Lis ribrik ki anndan Magazin nan:
 • Sa w di nan sa : ki se refleksyon REFRAKA fè sou sityasyon fanm yo.
 • Mo pa w : se yon espas pou oditè oditris reyaji oubyen òganizasyon Fanm yo.
 • Batman kè : se nouvèl sou tout aktyalite ki pase nan peyi a kou aletranje pandan mwa a.
 • Detant limonad : se yon misik ki pèmèt ou kadanse epi reflechi sou li.
 • Lavi pa m : gen kat pati ladann se; Vyolans,Kisa lalwa di, Envite enpi Repotaj.
 • Pou lavi ka bèl : Ki pale sou Sante Fanm

Más icon

ANONCES