theme/images/refraka_cabezal.png
23/03/2012

Egal ego

Egal ego se yon pwodiksyon Refraka ki pale de egalite fanm ak gason. Li se yon seri ti sketch ki manyen divès aspè tankou : diskriminasyon fanm ap sibi parapò ak gason.Ti fi ak ti gason pa gen menm tretman anndan fanmi yo , tankou ti gason yo gen plis aksè , plis libète pou patisipe nan tout aktivite ki fè yo plezi elatriye.Sa vi n devlope yon sans siperyorite kay gason yo parapò ak fanm yo nan sosyete a.

Más icon

23/03/2012

Egalego 2

Nan nimewo Egal ego sa , li pale diskriminasyon fan map sibi nan zafè èd imanitè yo.Kote gason ki reskonsab pou fè distribisyon èd yo ap mande ti kondisyon anba anba ak medam yo yon fason pou yo kab benefisye de èd sa.

Más icon