theme/images/refraka_cabezal.png
02/06/2016

Espot pou lansman dezyem kanpay sansibilizasyon sou sezon siklon

Espot sila yo pwodwi pou sansibilize popilasyon yo sou konpotman pou yo genyen anvan ak pandan sezon siklon nan. Dives espot sa yo ap difize nan 28 radyo kominote manm REFRAKA yo nan 9 sou 10 depatman nan peyi a.

Más icon

02/06/2016

Espot sansibilizasyon pou sezon siklon

Espot sila yo pwodwi pou sansibilize popilasyon an sou konpotman pou genyen anvan ak pandan sezon siklon nan. Yyo ap difize nan 28 radyo kominote manm REFRAKA yo nan 9 sou 10 depatman nan peyi a.

Más icon

02/06/2016

Espot sansibilisayon pou sezon siklon

Espot sila yo pwodwi pou sansibilize popilasyon an sou konpotman pou genyen anvan ak pandan sezon siklon nan. Yo ap difize nan 28 radyo kominote manm REFRAKA yo nan 9 sou 10 depatman nan peyi a.

Más icon

02/06/2016

Espot sansibilisazyon sezon siklon

Espot sila yo pwodwi pou sansibilize popilasyon an sou konpotman pou genyen anvan ak pandan sezon siklon nan. yo ap difize nan 28 radyo kominote manm REFRAKA yo nan 9 sou 10 depatman nan peyi a

Más icon

02/06/2016

Espot sansibilizasyon pou sezon siklon

Chak lane depi mwa jen rive mwa novanm, toujou gen ke sote pou moun ki ap viv nan zon arisk yo. Se toujou gwo tet chaje depi lapli komanse tonbe pandan sezon siklon nan. Se nan lide sa a, REFRAKA lanse dezyem kanpay sansibilizasyon sou sezon siklon pou ede nan enfome, sansibilize, ak konsyantize popilasyon an sou kouman pou pwoteje tet yo, yon mannye pou yo pa viktim pandan sezon siklon nan.

Tem kanpay la se : “Siklon pa zanmiw, siklon pa enmiw. Ann pwoteje tet nou poun pa viktim”. Nou te fe yon seri aktivite tankou fomasyon sou teknik pwodiksyon emisyon radiofonik ak pwodiksyon espot.

Espot sila yo pwodwi pou sansibilize popilasyon an sou konpotman pou genyen anvan ak pandan sezon siklon nan. Espot sila yo ap difize nan 28 radyo kominote manm REFRAKA yo nan 9 sou 10 depatman nan peyi a.

Más icon